#1 Postanowienia ogólne

Pkt Czas bana
1. Wejście na serwer jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. -
2. Niedostosowanie się do zasad skutkować będzie nałożeniem kary według taryfikatora. -
3. Zabronione jest ustawianie nicku: zawierającego wulgaryzmy, treści rasistowskie, pornograficzne, związanego z religią lub obrazą innego użytkownika. Ban 24h/PERM
4. Zabronione jest używanie avatara: zawierającego treści rasistowskie, pornograficzne, związanego z religią lub obrażającego innego użytkownika. Ban 24h/PERM
5. Udzielając się na forum należy stosować się do regulaminu serwera Discord. -
6. Skargi bieżące kierujemy do administracji wyłącznie poprzez przeznaczony do tego kanał bądź ewentualną wiadomość prywatną. Wszystkie inne mogą skutkować nałożeniem kary na zgłaszającego. -
7. Widząc użytkownika, który łamie regulamin pod nieobecność administracji, należy napisać zgłoszenie na przeznaczonym do tego kanale naszego serwera Discord. -
8. Od nałożonej kary przysługuje możliwość odwoływania się. Aby tego dokonać, trzeba w zakładce “Help-Center” stworzyć ticket i w nim napisać odwołanie. Tylko i wyłącznie w takiej formie będą odwołania rozpatrywane -
9. Przy zgłaszaniu innych graczy wymagane są wszelkie dowody. Bez tego, takie zgłoszenia będą odrzucane. -
10. W kwestiach spornych ostatecznie administracja ma rację. -

#2 Rozgrywka

1 Na serwerze obowiązuje zasada fair-play, czystej i honorowej rywalizacji. -
2 Na serwerze zakazuje się okradania innych grup poprzez dołączanie do nich i okradanie ich. (Wynoszenie rzeczy z skrzyń / salvage bazy) Ban 7d + Wreck
3 Na serwerze maksymalna ilość w grupie osób grających wynosi 5. Kick/Ban 1h
4 Na serwerze obowiązuje całkowity zakaz ciągłego kampienia z bazy na lokacje (kampienie na inne bazy jest dozwolone). Wyjątkiem jest rajd, wtedy w celu obrony jest to dozwolone. Ban 12h/1d
5 Zakazuje się używania hacków oraz błędów serwera i gry na swoją korzyść lub niekorzyść serwera. PERM
6 Zakazuje się posiadania więcej niż jednego konta (Multikont). Ban 30d
7 Zakazuje się przeszkadzania administracji w czynnościach administracyjnych (wreckowanie etc). Kick/Ban 30m
8 Podczas rozgrywki obowiązuje zakaz wyjścia przez alt+f4/ menadżer zadań. Kick/Ban 12h

#3 Budowanie

1 Zakazuje się budowania Skybase (Musi być możliwość wejścia do bazy drzwiami z poziomu ziemi). Ban 3h + Wreck
2 Zakazuje się budowania w obcych bazach. Ban 1h - 3h
3 Maksymalne wymiary bazy na grupę to 5x5x5 + garaż 2x2x2 (maksymalnie 30m od bazy). Wreck
4 Maksymalne wymiary bazy na grupę z bunkrem to 5x5x3 + brak garażu (Baza musi stać na bunkrze) Wreck
5 Zakazuje się bugowania struktur. Ban 30d
6 Maksymalna ilość działek na jedną bazę wynosi 20. Wreck
7 Bazy zrajdowane, które będą stały dłużej niż 24 godziny zostaną usunięte. Wreck
8 Ogromne bazy budowane obok siebie (które będą obniżać wydajność serwera) będą przenoszone. -
9 Jedna grupa może posiadać maksymalnie jedną bazę. Wreck
10 Na pojeździe można postawić maksymalnie 5 struktur. Wreck
11 Bazy nieaktywne dłużej niż 48 godzin będą usuwane. Wreck

#4 Komunikacja czat/voice chat

1 Na serwerze obowiązuje kultura. -
2 Wulgaryzmy nie są mile widziane (zalecamy ograniczanie używania ich). Warn/Ban 1h
3 Obrażanie, prowokowanie, grożenie, krytykowanie innych użytkowników jest zabronione. Warn/Mute 1d
4 Zakaz reklamowania innych serwerów oraz sieci. Ban 7d
5 Zakaz pouczania, prowokowania oraz ignorowania próśb admina. Warn/Ban 1h
6 Zakaz spamowania. Mute
7 Udzielając się przez mikrofon upewnij się, że jest on sprawny i słychać Cię wyraźnie. -
8 Nadużywanie mikrofonu (krzyczenie, puszczanie muzyki, trollowanie) jest zabronione. Kick/Ban 1h
9 Nie przenosimy na serwer konfliktów zewnętrznych. Kick/Ban 1h
10 Na serwerze obowiązuje język polski i angielski. Wypowiedzi w pozostałych językach będą traktowane jako łamiące regulamin. Kick/Ban 1h
11 Zakazuje się podszywania pod administrację. PERM
12 Zakazuje się proszenia Administratora o przedmioty, teleportację lub rekompensaty za błędy gry i straty podczas walk PvP. Kick/Ban 1h
*Decyzję podejmuje moderator/administrator
**Do wszystkich kar obowiązuje zasada recydywy. Ponowne złamanie skutkuje karą powiększoną 2 razy.
***Jeżeli administrator stwierdzi łamanie zasad a w regulaminie nie ma punktu dotyczącego danego zachowania to administrator ma obowiązek zablokować konto gracza i poinformować Właściciela o zaistniałej sytuacji.
Unt24.Eu