#1 Postanowienia ogólne

Pkt Czas bana
1. Wejście na serwer jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu. -
2. Niedostosowanie się do zasad skutkować będzie nałożeniem kary według taryfikatora. -
3. Zabronione jest ustawianie nicku: zawierającego wulgaryzmy, treści rasistowskie, pornograficzne, związanego z religią lub obrazą innego użytkownika. Ban 24h/PERM
4. Zabronione jest używanie avatara: zawierającego treści rasistowskie, pornograficzne, związanego z religią lub obrażającego innego użytkownika. Ban 24h/PERM
5. Udzielając się na forum należy stosować się do regulaminu serwera Discord. -
6. Skargi bieżące kierujemy do administracji wyłącznie poprzez przeznaczony do tego kanał bądź ewentualną wiadomość prywatną. Wszystkie inne mogą skutkować nałożeniem kary na zgłaszającego. -
7. Widząc użytkownika, który łamie regulamin pod nieobecność administracji, należy napisać zgłoszenie na przeznaczonym do tego kanale naszego serwera Discord. -
8. Od nałożonej kary przysługuje możliwość odwoływania się. Aby tego dokonać, trzeba w zakładce “Help-Center” stworzyć ticket i w nim napisać odwołanie. Tylko i wyłącznie w takiej formie będą odwołania rozpatrywane -
9. Przy zgłaszaniu innych graczy wymagane są wszelkie dowody. Bez tego, takie zgłoszenia będą odrzucane. -
10. W kwestiach spornych ostatecznie administracja ma rację. -

#2 Rozgrywka

1 Zakazuje się używania hacków oraz błędów serwera i gry na swoją korzyść lub niekorzyść serwera. PERM
2 Zakazuje się posiadania więcej niż jednego konta (Multikont). Ban 30d
3 Zakazuje się przeszkadzania administracji w czynnościach administracyjnych (wreckowanie etc). Kick/Ban 30m
4 Podczas rozgrywki obowiązuje zakaz wyjścia przez alt+f4/ menadżer zadań. Kick/Ban 12h

#3 Budowanie

1 Zakazuje się budowania Skybase (Musi być możliwość wejścia do bazy drzwiami z poziomu ziemi). Ban 3h + Wreck
2 Zakazuje się bugowania struktur. Ban 30d
3 Bazy zrajdowane, które będą stały dłużej niż 24 godziny zostaną usunięte. Wreck
4 Ogromne bazy (które będą obniżać wydajność serwera) będą usuwane. Wreck
5 Bazy nieaktywne dłużej niż 48 godzin będą usuwane. Wreck

#4 Komunikacja czat/voice chat

1 Zakaz reklamowania innych serwerów oraz sieci. Ban 7d
2 Zakaz pouczania, prowokowania oraz ignorowania próśb admina. Warn/Ban 1h
3 Zakaz spamowania. Mute
4 Nadużywanie mikrofonu (krzyczenie, puszczanie muzyki, trollowanie) jest zabronione. Kick/Ban 1h
5 Nie przenosimy na serwer konfliktów zewnętrznych. Kick/Ban 1h
6 Na serwerze obowiązuje język polski i angielski. Wypowiedzi w pozostałych językach będą traktowane jako łamiące regulamin. Kick/Ban 1h
7 Zakazuje się podszywania pod administrację. PERM
8 Zakazuje się proszenia Administratora o przedmioty, teleportację lub rekompensaty za błędy gry i straty podczas walk PvP. Kick/Ban 1h
*Decyzję podejmuje moderator/administrator
**Do wszystkich kar obowiązuje zasada recydywy. Ponowne złamanie skutkuje karą powiększoną 2 razy.
***Jeżeli administrator stwierdzi łamanie zasad a w regulaminie nie ma punktu dotyczącego danego zachowania to administrator ma obowiązek zablokować konto gracza i poinformować Właściciela o zaistniałej sytuacji.
Unt24.Eu